Get Adobe Flash player

Головний Лікар

Юрій Семенович Шугалей
Шугалей Юрій Семенович,
кандидат медичних наук, лікар-нарколог вищої категорії

Нагороди

Статус-нагорода "Підприємство регіону-2012"
Сертифікат міжнародного економічного рейтингу "Підприємство регіону-2012"

Подяка

Шугалей Юрій Семенович

 

Дисертація на тему: «Обмен аскорбиновой кислоты у больних алкоголизмом в зависимости от степени поражения печени».

 

Диплом з відзнакою

Диплом з відзнакою

У 1974 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут (диплом з відзнакою А-І № 936685 від 27 червня 1974 р.).

З 1981 р. по 1983 р. проходив підготовку в клінічній ординатурі при Тернопільському Державному медичному інституті і закінчив повний курс по спеціальності психіатрія (посвідчення №2 від 27.06.1983 р.)

В 1987 році закінчив курси резерву керівних кадрів у м. Москва (Центральний орден Ленина института усовершенствования врачей посвідчення №297 від 02.06.1987 р.).

26 грудня 1989 року йому було присвоєно Вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності лікар психіатр-нарколог.

З 15.05.1992 р. по 02.07.1992 р. проходив післядипломну підготовку на циклі «Рефлексотерапія» на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів.

17 лютого 1992 року рішенням Ради у Всесоюзному центрі наркології було присвоєно учений ступінь «Кандидата медичних наук».

У 1992 році проходив післядипломну підготовку на циклі «Немедикаментозні методи лікування в наркології» на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів.

З лютого 1995 р. є членом Західноукраїнського регіонального товариства психотерапевтів (Посвідченні №59 від 02.02.1995 р.)

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата наук

З 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. проходив курси підвищення кваліфікації на циклі «Організація і управління охороною здоров’я» на факультеті післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Рішенням атестаційної комісії ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації йому була підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності організація і управління охороною здоров’я (Посвідчення №24424 від 31.12.2008 р.).

З 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. проходив курси підвищення кваліфікації на циклі «Наркологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Рішенням атестаційної комісії ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації йому була підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності наркологія (Посвідчення №24419 від 31.12.2008 р.).

Посвідчення регіонального представника

З 03.12.2012 р. по 31.12.2012 р. проходив курси підвищення кваліфікації на циклі «Організація і управління охороною здоров’я» на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, факультет післядипломної освіти. Рішенням атестаційної комісії ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації йому була підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності організація і управління охороною здоров’я (Свідоцтво №1897 від 31.12.2012 р.).

 

Наукові праці

 1. «Вплив резерпіну на холінестеразу крові і серця мишей» // «Бюлетень експериментальної біології і медицини» . – 1973. – №2.
 2. «Холінергічний компонент в механізмі дії резерпіну» // Фармакологія, хіміотерапевтичні засоби. Токсикологія». – 1975. – В.5.54.
 3. «Деякі показники функціонального стану печінки у хворих з хронічним алкоголізмом» // Лікарська справа. – 1983. – №7.
 4.  «Динаміка деяких показників функціонального стану печінки при алкогольному делірії» // Тезиси доповідей ІІІ з’їзду невропатологів і психіатрів УРСР. – 1984. – ч. 1.
 5. «Показники функціонального стану печінки у хворих алкогольним делірієм» // Лікарська справа. – 1985. – № 1.
 6. «Особливості порушення обміну аскорбінової кислоти при алкоголізмі і методи його корекції»  // Актуальні питання наркології. – 1985.
 7. «Динаміка психопатологічних розладів у хворих хронічним алкоголізмом» // Психіатричні аспекти наркології. – 1985.
 8. «Деякі питання клініки і лікування слабо виражених форм алкогольного делірію в амбулаторних умовах» // Психіатричні аспекти наркології. – 1985.
 9. «Вплив алкогольної інтоксикації на вміст аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот в тканинах мишей і крові людей» // Український біохімічний  журнал. – 1986. – №3.
 10. «Комплексний метод зняття опійної абстиненції» // Невідкладна наркологія. – 1987.
 11. «Особливості обміну вітаміну С і функціонального стану печінки при алкоголізмі і алкогольному делірії на етапі дезінтоксикаційної терапії» // Неврологія і психіатрія ім. С.С.Корсакова. – 1987. – №2.
 12. «Особливості протікання і лікування ранніх стадій алкогольних поліневропатій і енцефалопатій» // Неврологія і психіатрія. – 1988. – Вип. 17.
 13. «Ферментний метод визначення стадії алкоголізму для вивчення біохімії алкогольної хвороби» // Алкоголізм. – М., 1988.
 14. «Метод діагностики першої і другої стадій хронічного алкоголізму шляхом визначення деяких ферментів» // Нові методи діагностики, лікування і профілактики. – 1989.
 15. «Параклінічний метод верифікації першого і другого клінічних стадій алкоголізму» // Нове в діагностиці, лікуванні і профілактиці нервово-психічних розладів. – Тернопіль, 1989.
 16. «Організація антиалкогольної освіти і виховання молоді» // Актуальні проблеми виховання учнівської молоді. – Тернопіль, 1989.
 17. «Досвід пропаганди здорового способу життя в Тернопільській області» // Соціальна гігієна, організація охорони здоров’я і історія медицини. – Київ: Здоров’я, 1989. – Вип. 20.
 18. «Особливості зміни активності деяких ферментів у хворих алкоголізмом на етапі дезінтоксикаційної терапії» // Тези доповідей ІІІ зїзду невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР. – Ч. 1. – 1990.
 19. «Комплекс реабілітаційних заходів в наркологічному диспансері» // Український вісник психоневрології. – Том № 4. – Харків, 1996.)
 20. «Новий підхід у терапії алкоголізму» // Український вісник психоневрології. – Том № 4. – Харків, 1996.
 21. «Застосування Берлітіону у лікуванні алкогольної енцефалопатії, з проявами Корсаківського амнестичного психозу» // Сучасні проблеми неврології і психіатрії. – Тернопіль. – Новий колір, 2008.
 22. “Наркоманія і СНІД. Шляхи вирішення проблеми” // Інформаційний вісник медицини. -Тернопіль. -Грудень, 2010 (спецвипуск).
 23. «Застосування психотерапевтичного методу Діаналіз при емоційно-стресовому кодуванні» // Матеріали XIV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблема привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги». – Харків. – 2013 р.

 

Інформаційні листи

 1. «Виведення з алкогольного делірію внутрішньовенним введенням аміназину або тизерцину в поєднанні з розчином магнію-сульфату.  Інформаційний лист» // Психіатрія. – Випуск 43. – 1983.
 2. «Зняття морфійної і полінаркотичної абстиненції шляхом реактивації холінестерази . Інформаційний лист.» // Психіатрія. – Випуск 17. – 1984.
 3. «Корекція порушення обміну вітаміну С, міді і імунологічної реактивності при алкоголізмі і алкогольному делірії. Інформаційний лист» // Психіатрія. – Випуск 14. – 1985.

 

Раціоналізаторські пропозиції

 1. Метод корекції обміну вітаміну С при алкоголізмі. (Рац. пропозиція №513 від 01.09.1986.)
 2. Модифікація тетурамотерапії при стаціонарному лікуванні алкоголізму. (Рац. пропозиція №514 від 01.09.1986.)
 3. Модифікований метод зняття морфійної і опійної абстиненції. (Рац. пропозиція №517 від 03.09.1986.)

 

Статті з газет та журналів

 1. «Алкоголь на святковому столі» // Здоровя жінки в Україні. – грудень  1999 – січень 2000.
 2. «Який алкоголь шкодить більше?» // Газета «20 хвилин». – 15.10.2003.
 3. «Адреналін — теж наркотик, попереджують тернопільські психологи» // Газета «20 хвилин». – 08.01.2007.
 4. «Усім миром проти наркоманії» // Медична академія. – №13. – 11.07.2007.
 5. «Зависимость, что порождает смерть» // Советский Эксперт. – 16.12.2009.
 6. «Наркоманія вже досягла масштабів національної катастрофи» // Газета «Свобода». – 17.03.2010.
 7. «Допомогти подолати шкідливі звички» // Інформаційний вісник медицини. –  №96/4. – червень 2010.
 8. «Курці живуть на шість років менше» // Газета «20 хвилин». – 23.11.2010.
 9. «Як не продати все за сто грамів» // Газета «Вільне життя». –  07.12.2012.
 10. «Дитя, і те… п’є. Серед хворих на алкоголізм 10 відсотків» // Експрес. – 3-10 березня 2011.
 11.  «Як втримати алкоголіка від запою, радить тернопільський нарколог» // Газета «20 хвилин». – 19 листопада 2011 р.
 12.  «Від алкоголізму страждає передусім сім`я» // Газета «Свобода». – 18.07.2012 р.
 13.  «Пивний алкоголізм: спиваються всі?» // Газета «Вільне життя». – 28.11.2012 р.
 14. «Добра закуска пом’якшує шкоду» // Журнал «Країна».  – 18.07.2013 р.
 15. «Біду можна відвести. Ціна питання… 115 грн» //  Газета «20 хвилин». – 08.12.2013.
 16. «В алкоголіків вибору немає: хочуть – п’ють, не хочуть – все одно п’ють» // Газета “Свобода”. – 15.01.2014 р.

 

Конференції

 1.  Семінар на тему «Психотерапія узалежнень. Проблеми. Теорія. Практика» на базі Варшавського інституту психології здоров’я та тверезості від 01-04 лютого 1995 р.
 2. Перший Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України у м. Харків від 20-23 травня 1997 р.
 3. Конференція науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України на тему «Пароксизмальні стани в неврології, психіатрії та наркології» у м. Одеса від 7-8 вересня 2006 р.
 4. Третій Національний конгрес (ХІ з’їзду) неврологів, психіатрів та наркологів України на тему «Профілактика і реабілітація в неврології, психіатрії та наркології» у м. Харків від 3-5 липня 2007 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я» на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського від 28-29 травня 2009 р.
 6. Конференція на тему  «Об’єднавши зусилля, зробити загальну важливу справу» від 16 лютого 2011 р.
 7. Доповідь на конференції ГУОЗ ОДА «Про наркологічну ситуацію в області» від  01 липня 2011 р.
 8. Прес-конференція на тему «Курительные смеси (аромомиксы): кто покрывает продажу убойного наркотика?” від 30 січня 2012 р.
 9. Прес-конференція на тему «Виклики сучасності – наркоманія та СНІД. Ініціативи громадськості Тернопілля у вирішенні проблем, їх можливості та досвід» від 03 квітня 2012 р.
 10. Прес-конференція на тему «Епідемічна ситуація із захворювання на туберкульоз в Тернопільській області, проблеми і шляхи вирішення» від 20 вересня 2012 р.

 

Виступи по телебаченню

 • Участь у тематичній передачі на ТТБ “Зона ризику” 2011-2012 рр. – 4 передачі
 • Виступи по телебаченню 2005-2012 рр. – 12 передач
 • Виступи по ТВ 4 2005-2012 рр. – 4 передачі

 

Дипломи

 •  У 1974 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут (диплом з відзнакою А-І № 936685 від 27 червня 1974 р.).
 • З 1981 р. по 1983 р. проходив підготовку в клінічній ординатурі при Тернопільському Державному медичному інституті і закінчив повний курс по спеціальності психіатрія (посвідчення №2 від 27.06.1983 р.)
 • В 1987 році закінчив курси резерву керівних кадрів у м. Москва (Центральний орден Ленина института усовершенствования врачей посвідчення №297 від 02.06.1987 р.).
 • 26 грудня 1989 року йому було присвоєно Вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності лікар психіатр-нарколог.
 • З 15.05.1992 р. по 02.07.1992 р. проходив післядипломну підготовку на циклі «Рефлексотерапія» на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів.
 • 17 лютого 1992 року рішенням Ради у Всесоюзному центрі наркології було присвоєно учений ступінь «Кандидата медичних наук».
 • У 1992 році проходив післядипломну підготовку на циклі «Немедикаментозні методи лікування в наркології» на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів.
 • З лютого 1995 р. є членом Західноукраїнського регіонального товариства психотерапевтів (Посвідченні №59 від 02.02.1995 р.)
 • З 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. проходив курси підвищення кваліфікації на циклі «Організація і управління охороною здоров’я» на факультеті післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Рішенням атестаційної комісії ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації йому була підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності організація і управління охороною здоров’я (Посвідчення №24424 від 31.12.2008 р.).
 • З 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. проходив курси підвищення кваліфікації на циклі «Наркологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Рішенням атестаційної комісії ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації йому була підтверджена Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності наркологія (Посвідчення №24419 від 31.12.2008 р.).

 

Робота

 1. З 1975 року працював на посаді лікаря – психіатра, а з 1979 по 1981 роки – на посаді завідувача ІІ жіночого відділення в Буданівській психіатричній лікарні.
 2. З 1981 по 1983 роки навчався в клінічній ординатурі на курсі психіатрії Тернопільського державного медінституту.
 3. З червня 1983 року – головний лікар Тернопільського обласного комунального наркологічного диспансеру.
 4. З грудня 2009 року – головний лікар Тернопільського медичного центру безпеки дорожнього руху.
 5. З червня 2011 року – заступник головного лікаря Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер».
Серія АE №638451 видана МОЗ України 12.03.2015 р.

Ліцензія

Акредитаційний сертифікат серія МЗ №010036
Акредитаційни сертифікат

Акредитаційний сертифікат

Директор центру

Шугалей Інна Юріївна
Шугалей Інна Юріївна

Нагороди

Сертифікат "Керівник року-2012"
Орден "Хрест Пошани України"
Гігіе́я (грец. Υγιεία) — богиня здоров'я, дочка Асклепія й Епіони (варіант: дружина Асклепія, від якого народила кількох дітей).
 
За часів Піндара Гігіею шанували поряд з Асклепієм (5 — 4 ст. до н. е.).
 
У грецькому мистецтві її зображували, як правило, разом з Асклепієм у вигляді молодої, вродливої, з квітучим здоров'ям дівчини, що тримає в руках чашу, з якої годує змію (емблема медицини).
 
Культ Гігієї існував в Оропі, статуя в Мегарах. Їй присвячено LXVIII орфічний гімн.
 
Слово «Hugieia» (ύγιεία: здоров'я) використовувалося в якості привітання у піфагорійців
 
З ім'ям богині пов'язують походження слова «гігієна».
 
На честь богині названо астероїд 10 Гігея. 

Copyright © 2012, Тернопільський медичний центр безпеки дорожнього руху. Всі права застережено.